พิธีมอบรางวัลสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร

ผู้นำจาก Shanghai Academy of Agricultural Sciences และ Qingcun Town ได้เยี่ยมชม EasyReal เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในด้านการเกษตรการตรวจสอบยังรวมถึงพิธีมอบรางวัลฐาน R&D ของศูนย์วิจัยวิศวกรรม EasyReal-Shanghai และการจัดเก็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งสองฝ่ายบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับความร่วมมือเพิ่มเติม โดยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความก้าวหน้าที่ราบรื่นของโครงการในอนาคตการตรวจสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งของ EasyReal ในด้านนวัตกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งได้รับการยืนยันและยกย่องอย่างสูงจากผู้เยี่ยมชม

1
3
2
4
5

เวลาโพสต์: May-16-2023