เอกอัครราชทูตบุรุนดีเยือน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม เอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาบุรุนดีมาที่ EasyReal เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายได้หารือเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือเอกอัครราชทูตแสดงความหวังว่า EasyReal จะสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปผักและผลไม้ทางการเกษตรของบุรุนดีในอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรระหว่างทั้งสองฝ่ายในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับความร่วมมือ

6a31ca29e8843cb3e06694be3e5920c
2
3

เวลาโพสต์: May-16-2023